NPRBehandlerkravmelding-0.78-metadata.xml 2.16 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
	<Navn>NPR behandlerkravmelding</Navn>
	<Versjon>0.78</Versjon>
	<Identifikator>NPR-BKM</Identifikator>
andalm's avatar
andalm committed
7
	<Utgitt>03/2018</Utgitt> 
andalm's avatar
andalm committed
8
9
10
11
	<Ansvarlig>Helsedirektoratet</Ansvarlig>
	<Status>Fastsatt som standard</Status>	
	<MerInformasjon>
		<Informasjon>
andalm's avatar
andalm committed
12
			<Beskrivelse>Bruk og målgrupper</Beskrivelse>
13
			<Referanse>https://www.ehelse.no/standardisering/standarder/npr-behandlerkravmelding</Referanse>
andalm's avatar
andalm committed
14
15
		</Informasjon>
	</MerInformasjon>
16
	
andalm's avatar
andalm committed
17

18
19
20

	<Kravdokumenter>
		<Kravdokument>
andalm's avatar
andalm committed
21
			<Beskrivelse>NPR behandlerkravmelding (PDF)</Beskrivelse>
22
			<Referanse>kravdokument/NPRbehandlerkravmelding/NPR-behandlerkravmelding.pdf</Referanse>
23
24
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
andalm's avatar
andalm committed
25
			<Beskrivelse>Endringslogg for NPR behandlerkravmelding (PDF)</Beskrivelse>
26
27
28
			<Referanse>kravdokument/NPRbehandlerkravmelding/Endringslogg NPR-behandlerkravmelding.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
	</Kravdokumenter>
andalm's avatar
andalm committed
29
30
31
32
33
34
35

	<Tilleggsdokumenter>
		<Tilleggsdokument>
			<Referanse>tilleggsdokument/NPRbehandlerkravmelding/beskrivelse-av-regninger-i-eksempelfil.doc</Referanse>
		</Tilleggsdokument>
	</Tilleggsdokumenter>
	
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
	<Skjemaer>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/NPRbehandlerkravmelding/bkm.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.npr.no/xmlstds</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/NPRbehandlerkravmelding/bkm_078(bkm).xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.npr.no/xmlstds</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/NPRbehandlerkravmelding/bkm_078(bkm)_CodingSchemes.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.npr.no/xmlstds</Namespace>
		</Skjema>
	</Skjemaer>
	<Eksempler>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/NPRbehandlerkravmelding/apprec-eksempel.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/NPRbehandlerkravmelding/eksempel.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/NPRbehandlerkravmelding/npr-bkm-ncrp-eksempel-kith.xml</Referanse>
		</Eksempel>
	</Eksempler>
andalm's avatar
andalm committed
61
	
62
</StandardMetadata>