Rekvirent-2.5-metadata.xml 26.6 KB
Newer Older
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
	<Temaer>
		<Tema>E-reseptmeldinger</Tema>
	</Temaer>
	<Navn>Meldinger for rekvirent</Navn>
	<Versjon>2.5</Versjon>
	<Ansvarlig>Norsk Helsenett</Ansvarlig>
	<Status>Fastsatt som standard</Status>
	<MerInformasjon>
		<Informasjon>
			<Beskrivelse>E-resept dokumentasjon (Confluence)</Beskrivelse>
			<Referanse>https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/overview</Referanse>
		</Informasjon>
		<Informasjon>
			<Beskrivelse>Bruk av standardene (Referansekatalogen for e-helse)</Beskrivelse>
			<Referanse>https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/referansekatalogen-for-e-helse#E-reseptmeldinger</Referanse>
		</Informasjon>
	</MerInformasjon>
	<Kravdokumenter>
		<Kravdokument>
23
24
25
26
27
28
			<Beskrivelse>M1 Resept (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3000_2021 M1 Resept.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M21 Ekspederingsanmodning (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3015_2021 M21 Ekspederingsanmodning.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M2 Individuell søknad om stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3001_2018 M2 Søknad om individuell stønad til Helfo.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M4.1,M4.2 Referansenummer (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/R1908-eResept-M4-2013-04-16.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
			<Beskrivelse>M5 Tilbakekalling av resept (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3011_2021 M5 Tilbakekalling.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M5.2 Kvittering på tilbakekalling av resept (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3012_2021 M5.2 Kvittering tilbakekalt resept.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M7 Slettet resept i Reseptformidleren (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3013_2021 M7 Slettet resept i Reseptformidleren.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M6,M8,M10,M20 Utleveringsrapporter(PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/R1308-eResept-M6-M8-M81-M10-M20-2015-09-22.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3003_2018 M95 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.6 Reseptliste (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3004_2018 M96 Reseptliste.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.7 Forespørsel om utlevering på resept (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3005_2018 M97 Forespørsel om utleveringer på resept.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.8 Utleveringer på resept (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3006_2018 M98 Utleveringer på resept.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.11 Forespørsel om Pasientens legemiddelliste (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3009_2018 M911 Forespørsel om legemidler i bruk.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.12 Nedlastning av Pasientens legemiddelliste (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3010_2018 M912 Nedlasting av legemidler i bruk.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
Gry's avatar
Gry committed
78
79
80
81
82
83
84
85
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M921 Hent endrede multidosepasienter (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3022_2019 M921 Hent endrede multidosepasienter.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M9.22 Endrede multidosepasienter (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3023_2019 M922 Endrede multidosepasienter.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3002_2018 M12 Søknadssvar Individuell søknad om stønad til Helfo.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/R1108-eResept-M3-M14-M15-2013-04-16.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M24.1 Abonnementsregistrering (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3007_2018 M241 Samtykkeregistrering.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M24.2 Svar abonnementsregistrering (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3008_2018 M242 Svar på samtykkeregistreing.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
			<Beskrivelse>M25.1 Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste) (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3024_2021 M25.1 Legemidler i bruk (PLL).pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M25.2 Legemidler i bruk - forespørsel om endring (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3025_2021 M25.2 Legemidler i bruk - forespørsel om endring.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3026_2021 M25.3 Legemidler i bruk - utleveringsmelding.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M27.1 Registrering av multidoseansvarlig (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3027_2021 M27.1 Registrering av multidoseansvarlig.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M27.2 Svar registrering av multidoseansvarlig (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3028_2021 M27.2 Svar registrering av multidoseansvarlig.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M28  Endring av multidoseansvarlig lege (PDF)</Beskrivelse>
124
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3029_2021 M28 Endring av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
125
126
127
128
129
130
131
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>M30 FEST og forskrivning (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3020_2018 M30 FEST og forskrivning.pdf</Referanse>
		</Kravdokument>
		<Kravdokument>
			<Beskrivelse>eResept – Verify-melding (PDF)</Beskrivelse>
Gry's avatar
Gry committed
132
			<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3021_2019 MV E-resept Verify.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
		</Kravdokument>
	</Kravdokumenter>
	
	<Skjemaer>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M1-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M2-2017-12-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m2/2017-12-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M41-2006-10-06.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m41/2006-10-06</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M42-2006-10-06.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m42/2006-10-06</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M5-2013-04-16.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m5/2013-04-16</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M52-2013-12-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m52/2013-12-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M6-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m6/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M7-2008-05-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m7/2008-05-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M8-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m8/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M92-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m92/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M95-2018-07-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m95/2018-07-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M96-2018-07-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m96/2018-07-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M97-2018-07-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m97/2018-07-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M98-2018-07-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m98/2018-07-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M911-2018-07-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m911/2018-07-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M912-2018-07-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m912/2018-07-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
Gry's avatar
Gry committed
202
203
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2019-03-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2019-03-01</Namespace>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
204
205
		</Skjema>
		<Skjema>
Gry's avatar
Gry committed
206
207
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2019-03-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2019-03-01</Namespace>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M12-2017-12-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m12/2017-12-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M15-2006-10-06.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m15/2006-10-06</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M241-2009-02-20.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m241/2009-02-20</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M242-2008-10-03.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m242/2008-10-03</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M251-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m251/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M252-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m252/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M253-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m253/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M271-2013-04-16.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m271/2013-04-16</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M272-2013-04-16.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m272/2013-04-16</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M274-2012-06-11.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m274/2012-06-11</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M28-2012-06-11.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m28/2012-06-11</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-M30-2014-12-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m30/2014-12-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-MV-2017-01-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://ehelse.no/xmlstds/eresept/mv/2017-01-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-Utlevering-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/utlevering/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2013-10-08.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2013-10-08</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2014-12-01.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2014-12-01</Namespace>
		</Skjema>
		<Skjema>
			<Referanse>skjema/eresept/ER-KritiskInformasjon-2013-04-25.xsd</Referanse>
			<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/ki/2013-04-25</Namespace>
		</Skjema>
	</Skjemaer>
	<Felleskomponenter>
		<Felleskomponent>
			<Referanse>skjema/felleskomponenter/MsgHead-v1_2.xsd</Referanse>
		</Felleskomponent>
		<Felleskomponent>
			<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith-base64.xsd</Referanse>
		</Felleskomponent>
		<Felleskomponent>
			<Referanse>skjema/felleskomponenter/felleskomponent1.xsd</Referanse>
		</Felleskomponent>
		<Felleskomponent>
			<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith.xsd</Referanse>
		</Felleskomponent>
	</Felleskomponenter>
	<Visningsfiler>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m1-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m1-2html-v2.4.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m2-m12-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m42-2html.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m5-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m6-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m7-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m8-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m15-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m24-2html.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m25-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m271-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m272-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m274-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/m28-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/eresept/utlevering-2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
<!-- Felles visningsfiler  -->		
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/hodemelding/v1.2/Hodemelding2html.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64_binarydatamap.xml</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64decoder.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kodeverk.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kritiskInfo2html-v2.5.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/meldingshode2html.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/KITH-visning.css</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/ehelse-visning.css</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/date-time.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/stdlib.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
		<Visningsfil>
			<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/string.xsl</Referanse>
		</Visningsfil>
	</Visningsfiler>
	<Eksempler>
	<!-- Lege endrer på legemiddelbehandling -->
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M1 Resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M1 Resept.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M1 Resept.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5 Tilbakekalling.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5 Tilbakekalling.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5 Tilbakekalling.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5.2 Kvittering for tilbakekalling.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M7 Slettet resept i RF.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M7 Slettet resept i RF.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M7 Slettet resept i RF.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M95 Forespørsel om resepter på pasient.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M96 Reseptliste rekvirent.xml</Referanse>
		</Eksempel>		
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M97 A Forespørsel om utleveringer på resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M97 B Forespørsel om utleveringer på resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M98 A Utleveringer på resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M98 B Utleveringer på resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M911 Forespørsel om PLL.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M912 Nedlasting av PLL.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL - Avsluttet behandling.xml</Referanse>
		</Eksempel>	
			<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL - Avsluttet behandling.html</Referanse>
		</Eksempel>	
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL - Avsluttet behandling.pdf</Referanse>
		</Eksempel>	
<!-- Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL -->
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M1 Resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M1 Resept.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M1 Resept.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5 Tilbakekalling av resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5 Tilbakekalling av resept.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5 Tilbakekalling av resept.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5.2 Kvittering på tilbakekalling av resept.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M7 Slettet resept i RF.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M7 Slettet resept i RF.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M7 Slettet resept i RF.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M95 Forespørsel om resepter på pasient.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M96 Reseptliste rekvirent.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M911 Forespørsel om PLL.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M912 Nedlasting av PLL.xml</Referanse>
		</Eksempel>
<!-- Registrer informasjon om abonnement -->
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering avmelding.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering avmelding.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering avmelding.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering avmelding.xml</Referanse>
		</Eksempel>	
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering avmelding.html</Referanse>
		</Eksempel>	
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering avmelding.pdf</Referanse>
		</Eksempel>	
<!-- Påmelding multidose -->
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252  Fra RF til epj.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252  Fra RF til epj.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252  Fra RF til epj.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig lege.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig lege.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig lege.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig lege.html</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M28 Endring av multidoseansvarlig lege.xml</Referanse>
		</Eksempel>	
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M28 Endring av multidoseansvarlig lege.html</Referanse>
		</Eksempel>	
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M28 Endring av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
		</Eksempel>	
<!--Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket -->		
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M1 Resept_apotek sender søknad.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M6 Utleveringsrapport rekvirent.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket fra RF til apotek.xml</Referanse>
		</Eksempel>
		<Eksempel>
			<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket fra RF til epj.xml</Referanse>
		</Eksempel>	
	</Eksempler>
	<RelaterteFiler>
		<RelatertFil>
598
599
			<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
600
601
602
		</RelatertFil>
		<RelatertFil>
			<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
603
			<Referanse>kravdokument/VedleggTilMeldinger/HIS_1036_2011-Vedlegg_til_meldinger -oppdatert.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
604
605
606
		</RelatertFil>
		<RelatertFil>
			<Beskrivelse>Hodemelding v 1.2</Beskrivelse>
607
			<Referanse>kravdokument/hodemelding/HIS_80601_2006-Hodemelding -oppdatert.pdf</Referanse>
Sven Erik Johansson's avatar
Sven Erik Johansson committed
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
		</RelatertFil>
		<RelatertFil>
			<Beskrivelse>Datatyper v 1.1</Beskrivelse>
			<Referanse>kravdokument/DatatyperTilBrukVedMeldingsutveksling/HIS_80117_2002_Datatyper_v1.1 -korrigert.pdf</Referanse>
		</RelatertFil>
		<RelatertFil>
			<Beskrivelse>Notat - Opplysninger om signerende helsepersoenell i meldinger fra Helseforetak til NAV og Reseptformidleren</Beskrivelse>
			<Referanse>relaterteFiler/eresept/Signerende_HelsepersonellSykmelding-eResept-notat.pdf</Referanse>
		</RelatertFil>
	</RelaterteFiler>	
	 
	
</StandardMetadata>