HIS 1037_2011 Rammeverk for meldingsutveksling v1.1 -oppdatert.pdf 710 KB