Commit 249b1f52 authored by Sven Erik Johansson's avatar Sven Erik Johansson
Browse files

Metadata for e-resept

parent 9d0309d6
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
<Temaer>
<Tema>E-reseptmeldinger</Tema>
</Temaer>
<Navn>Meldinger for rekvirent</Navn>
<Versjon>2.5</Versjon>
<Ansvarlig>Norsk Helsenett</Ansvarlig>
<Status>Fastsatt som standard</Status>
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>E-resept dokumentasjon (Confluence)</Beskrivelse>
<Referanse>https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/overview</Referanse>
</Informasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk av standardene (Referansekatalogen for e-helse)</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/referansekatalogen-for-e-helse#E-reseptmeldinger</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M1 Resept og M21 Ekspederingsanmodning (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R0908-eResept-M1-M21-2013-10-08.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M2 Individuell søknad om stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3001_2018 M2 Søknad om individuell stønad til Helfo.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M4.1,M4.2 Referansenummer (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1908-eResept-M4-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M5,M5.2,M7 Tilbakekalling (M95-8,M41-5 og M24 se HIS dokument)(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1208-eResept-M5-M7-M95-8-M41-5-2015-10-15.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M6,M8,M10,M20 Utleveringsrapporter(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1308-eResept-M6-M8-M81-M10-M20-2015-09-22.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.5 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3003_2018 M95 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.6 Reseptliste (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3004_2018 M96 Reseptliste.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.7 Forespørsel om utlevering på resept (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3005_2018 M97 Forespørsel om utleveringer på resept.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.8 Utleveringer på resept (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3006_2018 M98 Utleveringer på resept.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.11 Forespørsel om Pasientens legemiddelliste (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3009_2018 M911 Forespørsel om legemidler i bruk.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.12 Nedlastning av Pasientens legemiddelliste (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3010_2018 M912 Nedlasting av legemidler i bruk.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M12 Søknadssvar - Individuell søknad om stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3002_2018 M12 Søknadssvar Individuell søknad om stønad til Helfo.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1108-eResept-M3-M14-M15-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M24.1 Abonnementsregistrering (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3007_2018 M241 Samtykkeregistrering.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M24.2 Svar abonnementsregistrering (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3008_2018 M242 Svar på samtykkeregistreing.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M25.1-4,M9.21-22,M27.1-2,M28 Pasientens legemiddelliste og multidose(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/M25.1-4, M9.21-22, M27.1-2 og M28.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M30 FEST og forskrivning (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3020_2018 M30 FEST og forskrivning.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>eResept – Verify-melding (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/eResept-MV-2013-08-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
<Skjemaer>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M1-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M2-2017-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m2/2017-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M41-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m41/2006-10-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M42-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m42/2006-10-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M5-2013-04-16.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m5/2013-04-16</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M52-2013-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m52/2013-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M6-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m6/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M7-2008-05-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m7/2008-05-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M8-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m8/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M92-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m92/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M95-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m95/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M96-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m96/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M97-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m97/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M98-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m98/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M911-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m911/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M912-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m912/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2013-10-15</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2013-10-15</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M12-2017-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m12/2017-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M15-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m15/2006-10-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M241-2009-02-20.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m241/2009-02-20</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M242-2008-10-03.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m242/2008-10-03</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M251-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m251/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M252-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m252/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M253-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m253/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M271-2013-04-16.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m271/2013-04-16</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M272-2013-04-16.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m272/2013-04-16</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M274-2012-06-11.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m274/2012-06-11</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M28-2012-06-11.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m28/2012-06-11</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M30-2014-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m30/2014-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-MV-2017-01-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://ehelse.no/xmlstds/eresept/mv/2017-01-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-Utlevering-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/utlevering/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2014-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2014-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-KritiskInformasjon-2013-04-25.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/ki/2013-04-25</Namespace>
</Skjema>
</Skjemaer>
<Felleskomponenter>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/MsgHead-v1_2.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith-base64.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/felleskomponent1.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
</Felleskomponenter>
<Visningsfiler>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m1-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m1-2html-v2.4.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m2-m12-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m42-2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m5-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m6-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m7-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m8-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m15-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m24-2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m25-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m271-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m272-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m274-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m28-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/utlevering-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<!-- Felles visningsfiler -->
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/hodemelding/v1.2/Hodemelding2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64_binarydatamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64decoder.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kodeverk.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kritiskInfo2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/meldingshode2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/KITH-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/ehelse-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/date-time.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/stdlib.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/string.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
</Visningsfiler>
<Eksempler>
<!-- Lege endrer på legemiddelbehandling -->
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M1 Resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M1 Resept.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M1 Resept.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5 Tilbakekalling.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5 Tilbakekalling.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5 Tilbakekalling.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M5.2 Kvittering for tilbakekalling.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M7 Slettet resept i RF.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M7 Slettet resept i RF.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M7 Slettet resept i RF.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M95 Forespørsel om resepter på pasient.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M96 Reseptliste rekvirent.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M97 A Forespørsel om utleveringer på resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M97 B Forespørsel om utleveringer på resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M98 A Utleveringer på resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M98 B Utleveringer på resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M911 Forespørsel om PLL.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M912 Nedlasting av PLL.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL - Avsluttet behandling.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL - Avsluttet behandling.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Lege endrer på legemiddelbehandling/M251 PLL - Avsluttet behandling.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<!-- Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL -->
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M1 Resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M1 Resept.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M1 Resept.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5 Tilbakekalling av resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5 Tilbakekalling av resept.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5 Tilbakekalling av resept.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M5.2 Kvittering på tilbakekalling av resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M7 Slettet resept i RF.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M7 Slettet resept i RF.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M7 Slettet resept i RF.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M95 Forespørsel om resepter på pasient.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M96 Reseptliste rekvirent.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M911 Forespørsel om PLL.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Rekvirent rekvirerer kun resept og leverer ikke PLL/M912 Nedlasting av PLL.xml</Referanse>
</Eksempel>
<!-- Registrer informasjon om abonnement -->
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering avmelding.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering avmelding.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M241 Abonnementsregistrering avmelding.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering avmelding.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering avmelding.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Registrer informasjon om abonnement/M242 Svar Abonnementsregistrering avmelding.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<!-- Påmelding multidose -->
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252 Fra RF til epj.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252 Fra RF til epj.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252 Fra RF til epj.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig lege.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig lege.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig lege.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig lege.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M28 Endring av multidoseansvarlig lege.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M28 Endring av multidoseansvarlig lege.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M28 Endring av multidoseansvarlig lege.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<!--Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket -->
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M1 Resept_apotek sender søknad.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M6 Utleveringsrapport rekvirent.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket fra RF til apotek.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket fra RF til epj.xml</Referanse>
</Eksempel>
</Eksempler>
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/VedleggTilMeldinger/HIS_1036_2011-Vedlegg_til_meldinger -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Hodemelding v 1.2</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/hodemelding/HIS_80601_2006-Hodemelding-v12 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Datatyper v 1.1</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/DatatyperTilBrukVedMeldingsutveksling/HIS_80117_2002_Datatyper_v1.1 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Notat - Opplysninger om signerende helsepersoenell i meldinger fra Helseforetak til NAV og Reseptformidleren</Beskrivelse>
<Referanse>relaterteFiler/eresept/Signerende_HelsepersonellSykmelding-eResept-notat.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
</RelaterteFiler>
</StandardMetadata>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
<Temaer>
<Tema>E-reseptmeldinger</Tema>
</Temaer>
<Navn>Meldinger for utleverer</Navn>
<Versjon>2.5</Versjon>
<Ansvarlig>Norsk Helsenett</Ansvarlig>
<Status>Fastsatt som standard</Status>
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>E-resept dokumentasjon (Confluence)</Beskrivelse>
<Referanse>https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/overview</Referanse>
</Informasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk av standardene (Referansekatalogen for e-helse)</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/referansekatalogen-for-e-helse#E-reseptmeldinger</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M1 Resept og M21 Ekspederingsanmodning (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R0908-eResept-M1-M21-2013-10-08.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M3 Anmodning om søknad til SLV - M14 Søknadtil SLV - M15 Søknadssvar fra SLV (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1108-eResept-M3-M14-M15-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.1 - M9.4 Forespørsel og nedlasting av tilgjengelige resepter på pasient (PDF)</Beskrivelse>
<