Commit 249b1f52 authored by Sven Erik Johansson's avatar Sven Erik Johansson
Browse files

Metadata for e-resept

parent 9d0309d6
This diff is collapsed.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
<Temaer>
<Tema>E-reseptmeldinger</Tema>
</Temaer>
<Navn>Meldinger for utleverer</Navn>
<Versjon>2.5</Versjon>
<Ansvarlig>Norsk Helsenett</Ansvarlig>
<Status>Fastsatt som standard</Status>
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>E-resept dokumentasjon (Confluence)</Beskrivelse>
<Referanse>https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/overview</Referanse>
</Informasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk av standardene (Referansekatalogen for e-helse)</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/referansekatalogen-for-e-helse#E-reseptmeldinger</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M1 Resept og M21 Ekspederingsanmodning (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R0908-eResept-M1-M21-2013-10-08.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M3 Anmodning om søknad til SLV - M14 Søknadtil SLV - M15 Søknadssvar fra SLV (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1108-eResept-M3-M14-M15-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.1 - M9.4 Forespørsel og nedlasting av tilgjengelige resepter på pasient (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1408-eResept-M9.1-4-2014-04-07.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.11 Forespørsel om legemidler i bruk (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3009_2018 M911 Forespørsel om legemidler i bruk.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9.12 Nedlastning av legemidler i bruk (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3010_2018 M912 Nedlasting av legemidler i bruk.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M10 Utleveringsrapport(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1308-eResept-M6-M8-M81-M10-M20-2015-09-22.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M18-M22-M23 Oppgjør Helfo(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1508-eResept-M18-M22-M23-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M25.1-4, M9.21-22, M27.1-2 og M28 Legemidler i bruk og multidose(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/M25.1-4, M9.21-22, M27.1-2 og M28.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M30 FEST og forskrivning(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3020_2018 M30 FEST og forskrivning.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3016_2018 M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9NA2 Reseptliste nettkunde (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3017_2018 M9NA2 Reseptliste nettkunde.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3018_2018 M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M9NA4 Utvidet informasjon om resept nettkunde (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3019_2018 M9NA4 Utvidet informasjon på resept fra nettkunde.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>eResept – Verify-melding (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/eResept-MV-2013-08-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
<Skjemaer>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M1-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M3-2010-05-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m3/2010-05-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M91-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m91/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M92-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m92/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M93-2010-06-04.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m93/2010-06-04</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M94-2010-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m94/2010-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M911-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m911/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M912-2018-07-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.ehelse.no/xmlstds/eresept/m912/2018-07-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M921-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m921/2013-10-15</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M922-2013-10-15.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m922/2013-10-15</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M10-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m10/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M15-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m15/2006-10-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M18-2013-04-16.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m18/2013-04-16"</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M20-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m20/2013-10-08"</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M21-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m21/2013-10-08"</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M22-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m22/2006-10-06"</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M23-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m23/2006-10-06"</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M252-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m252/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M253-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m253/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M271-2013-04-16.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m271/2013-04-16</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M272-2013-04-16.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m272/2013-04-16</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M274-2012-06-11.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m274/2012-06-11</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M30-2014-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m30/2014-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M9NA1-2016-06-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m9na1/2016-06-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M9NA2-2016-10-26.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m9na2/2016-10-26</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M9NA3-2016-06-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m9na3/2016-06-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M9NA4-2016-06-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m9na4/2016-06-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-MV-2017-01-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://ehelse.no/xmlstds/eresept/mv/2017-01-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-Utlevering-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/utlevering/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2014-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2014-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-KritiskInformasjon-2013-04-25.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/ki/2013-04-25</Namespace>
</Skjema>
</Skjemaer>
<Felleskomponenter>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/MsgHead-v1_2.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith-base64.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/felleskomponent1.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
</Felleskomponenter>
<Visningsfiler>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m1-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m15-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m25-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m271-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m272-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m274-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/utlevering-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<!-- Felles visningsfiler -->
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/hodemelding/v1.2/Hodemelding2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64_binarydatamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64decoder.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kodeverk.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kritiskInfo2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/meldingshode2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/KITH-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/ehelse-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/date-time.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/stdlib.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/string.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
</Visningsfiler>
<Eksempler>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Ekspedering og utlevering/M91 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient (utleverer).xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Ekspedering og utlevering/M92 Reseptliste (utleverer).xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Ekspedering og utlevering/M93 Forespørsel om nedlasting av resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Ekspedering og utlevering/M94 Nedlasting av resept.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Ekspedering og utlevering/M10 Utleveringsrapport.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M3 Søknad Legemiddelverket.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket fra RF til apotek.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M20 Notifiseringsmelding til SLV.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M911 Forespørsel om PLL apotek.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M912 Nedlasting av PLL apotek.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M252 Spørsmål fra apotek til RF.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M271 Registrering av multidoseansvarlig apotek.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Påmelding multidose/M272 Svar på registrering av multidoseansvarlig apotek.xml</Referanse>
</Eksempel>
</Eksempler>
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/VedleggTilMeldinger/HIS_1036_2011-Vedlegg_til_meldinger -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Hodemelding v 1.2</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/hodemelding/HIS_80601_2006-Hodemelding-v12 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Datatyper v 1.1</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/DatatyperTilBrukVedMeldingsutveksling/HIS_80117_2002_Datatyper_v1.1 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Notat - Opplysninger om signerende helsepersoenell i meldinger fra Helseforetak til NAV og Reseptformidleren</Beskrivelse>
<Referanse>relaterteFiler/eresept/Signerende_HelsepersonellSykmelding-eResept-notat.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
</RelaterteFiler>
</StandardMetadata>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
<Temaer>
<Tema>E-reseptmeldinger</Tema>
</Temaer>
<Navn>Meldinger for Statens Legemiddelverk</Navn>
<Versjon>2.5</Versjon>
<Ansvarlig>Norsk Helsenett</Ansvarlig>
<Status>Fastsatt som standard</Status>
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>E-resept dokumentasjon (Confluence)</Beskrivelse>
<Referanse>https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/overview</Referanse>
</Informasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk av standardene (Referansekatalogen for e-helse)</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/referansekatalogen-for-e-helse#E-reseptmeldinger</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M1 Resept og M21 Ekspederingsanmodning (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R0908-eResept-M1-M21-2013-10-08.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M3 Anmodning om søknad til SLV - M14 Søknadtil SLV - M15 Søknadssvar fra SLV (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1108-eResept-M3-M14-M15-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M20 Notifisering(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1308-eResept-M6-M8-M81-M10-M20-2015-09-22.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M30 FEST og forskrivning(PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3020_2018 M30 FEST og forskrivning.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
<Skjemaer>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M1-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M14-2008-12-12.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m14/2008-12-12</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M15-2006-10-06.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m15/2006-10-06</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M20-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m20/2013-10-08"</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M30-2014-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m30/2014-12-01</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-Utlevering-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/utlevering/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/Forskrivning-2014-12-01.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/forskrivning/2014-12-01</Namespace>
</Skjema>
</Skjemaer>
<Felleskomponenter>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/MsgHead-v1_2.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith-base64.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/felleskomponent1.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
<Felleskomponent>
<Referanse>skjema/felleskomponenter/kith.xsd</Referanse>
</Felleskomponent>
</Felleskomponenter>
<Visningsfiler>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m1-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/m15-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/eresept/utlevering-2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<!-- Felles visningsfiler -->
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/hodemelding/v1.2/Hodemelding2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64_binarydatamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/base64decoder.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kodeverk.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/kritiskInfo2html-v2.5.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/meldingshode2html.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/KITH-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/ehelse-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/date-time.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/stdlib.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/SourceForge/string.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
</Visningsfiler>
<Eksempler>
<!--Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket-->
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M1 Resept_apotek sender søknad.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M1 Resept_apotek sender søknad.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M1 Resept_apotek sender søknad.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M14 Søknad til Legemiddelverket.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket til RF.xml</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket til RF.html</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M15 Søknadssvar fra Legemiddelverket til RF.pdf</Referanse>
</Eksempel>
<Eksempel>
<Referanse>eksempel/eresept/Søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket/M20 Notifiseringsmelding til SLV.xml</Referanse>
</Eksempel>
</Eksempler>
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/VedleggTilMeldinger/HIS_1036_2011-Vedlegg_til_meldinger -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Hodemelding v 1.2</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/hodemelding/HIS_80601_2006-Hodemelding-v12 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Datatyper v 1.1</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/DatatyperTilBrukVedMeldingsutveksling/HIS_80117_2002_Datatyper_v1.1 -korrigert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
</RelaterteFiler>
</StandardMetadata>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp2 (http://www.altova.com) by eResept (Helsedirektoratet) -->
<StandardMetadata definisjonVersjon="" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Metadata.xsd">
<Temaer>
<Tema>E-reseptmeldinger</Tema>
</Temaer>
<Navn>Meldinger for Helfo</Navn>
<Versjon>2.5</Versjon>
<Ansvarlig>Norsk Helsenett</Ansvarlig>
<Status>Fastsatt som standard</Status>
<MerInformasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>E-resept dokumentasjon (Confluence)</Beskrivelse>
<Referanse>https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/ERDOK/overview</Referanse>
</Informasjon>
<Informasjon>
<Beskrivelse>Bruk av standardene (Referansekatalogen for e-helse)</Beskrivelse>
<Referanse>https://ehelse.no/standarder/om-standardisering-i-e-helse/referansekatalogen-for-e-helse#E-reseptmeldinger</Referanse>
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M1 Resept og M21 Ekspederingsanmodning (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R0908-eResept-M1-M21-2013-10-08.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M18,M22,M23 Oppgjørskrav og utbetaling (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/R1508-eResept-M18-M22-M23-2013-04-16.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M2 Søknad om individuell stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3001_2018 M2 Søknad om individuell stønad til Helfo.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>M12 Svar på søknad om individuell stønad til Helfo (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/eresept/HIS 3002_2018 M12 Søknadssvar Individuell søknad om stønad til Helfo.pdf</Referanse>
</Kravdokument>
</Kravdokumenter>
<Skjemaer>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M1-2013-10-08.xsd</Referanse>
<Namespace>http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08</Namespace>
</Skjema>
<Skjema>
<Referanse>skjema/eresept/ER-M2-2017-12-01.xsd</Referanse>