Commit 73e96ceb authored by Sebastian Brelin's avatar Sebastian Brelin
Browse files

Merge branch 'release' into 'master'

Merge 872 og 875 (release->publisert)

See merge request !413
parents 8d1ec0be fb055525
......@@ -174,8 +174,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -152,8 +152,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -363,7 +363,7 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
......
......@@ -316,7 +316,7 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
......
......@@ -124,7 +124,7 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
......
......@@ -125,7 +125,7 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/datamap.xml</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/funksjoner.xsl</Referanse>
......
......@@ -97,8 +97,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -148,8 +148,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -60,8 +60,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/smooth-visning.css</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -351,8 +351,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -137,8 +137,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -151,8 +151,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -190,8 +190,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -250,8 +250,8 @@
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent1.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>eh-komponent2.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/eh-komponent2.xsl</Referanse>
<Beskrivelse>visningstil.xsl</Beskrivelse>
<Referanse>visningsfil/felleskomponenter/visningstil.xsl</Referanse>
</Visningsfil>
<Visningsfil>
<Beskrivelse>KITH-visning.css</Beskrivelse>
......
......@@ -17,7 +17,7 @@
<xsl:import href="../felleskomponenter/funksjoner.xsl"/>
<xsl:import href="../felleskomponenter/eh-komponent2.xsl"/>
<xsl:import href="../felleskomponenter/visningstil.xsl"/>
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
<xsl:import href="../../felleskomponenter/meldingshode2html.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/funksjoner.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/kodeverk.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/eh-komponent2.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/visningstil.xsl"/>
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
......
......@@ -47,7 +47,7 @@
<xsl:import href="../../felleskomponenter/meldingshode2html.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/funksjoner.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/kodeverk.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/eh-komponent2.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/visningstil.xsl"/>
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
......
......@@ -46,7 +46,7 @@
<xsl:import href="../../felleskomponenter/meldingshode2html.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/funksjoner.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/kodeverk.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/eh-komponent2.xsl"/>
<xsl:import href="../../felleskomponenter/visningstil.xsl"/>
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
......
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
Endringslogg:
- 01.07.21: v5.1.4 - Vis riktig type (MsgDescr) under Opprinnelig henvisning
- 03.09.21: v5.2.0 - Fjern 'Ny' og 'Endelig rapport'.
Flytt Informasjon til pasient/pårørende til sammendraget.
Unngå tomme felter under Tilbakemelding (uspes.).
Legg til flere felter og endre oppsett i Header.
Endre størrelse felter under Legemiddelopplysninger.
Kodeverk 8244 i rød tekst.
- 04.06.21: v5.1.3 - Lagt til xsl:output for å definere at output formatet skal være html
- 31.05.21: v5.1.2 - Tillate MimeType (vedlegg) med store bokstaver
- 12.05.21: v5.1.1 - Fjern tomme <div>'s
......@@ -44,12 +49,12 @@ Om:
<xsl:import href="../felleskomponenter/kodeverk.xsl"/>
<xsl:import href="../felleskomponenter/meldingshode2html.xsl"/>
<xsl:import href="../felleskomponenter/eh-komponent1.xsl"/>
<xsl:import href="../felleskomponenter/eh-komponent2.xsl"/>
<xsl:import href="../felleskomponenter/visningstil.xsl"/>
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes" omit-xml-declaration="yes" />
<!-- Variabel for hvilken versjon av visningsfilen -->
<xsl:variable name="versjon" select="'epikrise v.uavhengig - v5.1.4'"/>
<xsl:variable name="versjon" select="'epikrise v.uavhengig - v5.2.0'"/>
<!-- Variabeler for standard antall kolonner i tabellene, og for standard cellebredde i tabellene -->
<xsl:variable name="std-col" select="8"/>
......@@ -131,27 +136,64 @@ Om:
</xsl:template>
<!-- Meldingshodet - avsender og mottaker-informasjon -->
<xsl:template name="Header"> <!-- Message/ServRprt -->
<div class="No-line-top">
<div class="No-line-header">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption servprov">Avsender&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='ServProvider']">
<xsl:call-template name="ServProviderHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<xsl:template name="Header">
<div class="No-line-top" style="display: flex;">
<div class="No-line-header Patient">
<xsl:choose>
<xsl:when test="child::*[local-name()='Patient']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Pasient&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Patient']">
<xsl:call-template name="PatientHode"/>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Name']"/>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>Gundersen,&#160;Roland&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='TypeOffId']">
<xsl:call-template name="k-8116"/>
</xsl:for-each>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>Fødselsnummer&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='OffId']"/>&#160;
</xsl:when>
<xsl:otherwise>15076500565</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</div>
<xsl:if test="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='DateOfDeath']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Dødsdato&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:call-template name="skrivUtTS">
<xsl:with-param name="oppgittTid" select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='DateOfDeath']/@V"/>
</xsl:call-template>
</div>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='ResultItem']/child::*[local-name()='InvDate']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Dato&#160;undersøkelse&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:call-template name="skrivUtTS">
<xsl:with-param name="oppgittTid" select="child::*[local-name()='Patient']/child::*[local-name()='ResultItem']/child::*[local-name()='InvDate'][1]/@V"/>
</xsl:call-template>
</div>
</div>
</xsl:if>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<div class="No-line-headerContent">
......@@ -159,8 +201,27 @@ Om:
</div>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<div class="No-line-header Sender">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Avsender&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='ServProvider']">
<xsl:call-template name="ServProviderHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
<xsl:if test="descendant::*[local-name()='PatRelHCP']/child::*[local-name()='Relation'][@V='HHE']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Henviser&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:value-of select="descendant::*[local-name()='PatRelHCP']//child::*[local-name()='Name']"/>
</div>
</div>
</xsl:if>
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Hovedmottaker&#160;</div>
<div class="No-line-caption">Mottaker&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Requester']">
<xsl:call-template name="RequesterHode"/>
......@@ -170,12 +231,12 @@ Om:
<xsl:choose>
<xsl:when test="child::*[local-name()='CopyDest']">
<div class="No-line-headerContent">
<div class="No-line-caption">Kopimottaker&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='CopyDest']">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='CopyDest']">
<div class="No-line-caption">Kopimottaker&#160;</div>
<div class="No-line-content">
<xsl:call-template name="CopyDestHode"/>
</xsl:for-each>
</div>
</div>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
......@@ -203,42 +264,6 @@ Om:
</xsl:template>
<xsl:template name="PatientHode">
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='Name']"/>&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>Gundersen,&#160;Roland&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<span class="eh-strong">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='TypeOffId']">
<xsl:call-template name="k-8116"/>
</xsl:for-each>:&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>Fødselsnummer:&#160;</xsl:otherwise>
</xsl:choose></span>
<xsl:choose>
<xsl:when test="not($Anonymisert)">
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='OffId']"/>&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>15076500565</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
<xsl:if test="child::*[local-name()='DateOfDeath']">
<div>
<span class="eh-strong">Dødsdato:&#160;</span>
<xsl:call-template name="skrivUtTS">
<xsl:with-param name="oppgittTid" select="child::*[local-name()='DateOfDeath']/@V"/>
<xsl:with-param name="useNormalSpaceSeparator" select="true()"/>
</xsl:call-template>
</div>
</xsl:if>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Address']">
<xsl:call-template name="AddressHode"/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template name="HCPersonHode">
<div>
<xsl:choose>
......@@ -257,9 +282,6 @@ Om:
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='HCProf']">
<xsl:call-template name="HCProfHode"/>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Address']">
<xsl:call-template name="AddressHode"/>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
......@@ -302,104 +324,6 @@ Om:
</xsl:template>
<xsl:template name="AddressHode">
<xsl:if test="child::*[local-name()='Type'] and (child::*[local-name()='StreetAdr'] or child::*[local-name()='PostalCode'] or child::*[local-name()='City'] or child::*[local-name()='CityDistr'])">
<div class="NoPrint">&#160;<span class="eh-strong">
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Type']">
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">Bostedsadresse</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-3401"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>:&#160;</span>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="child::*[local-name()='StreetAdr']">
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">Flåklypa&#160;31</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='StreetAdr']"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="child::*[local-name()='PostalCode'] or child::*[local-name()='City']">
<xsl:if test="child::*[local-name()='StreetAdr']">
<div class="NoPrint">,</div>
</xsl:if>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">2560&#160;Alvdal</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="child::*[local-name()='PostalCode']"/>&#160;<xsl:value-of select="child::*[local-name()='City']"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:if>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='CityDistr']">
<div class="NoPrint">,</div>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-3403"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='County']">
<div class="NoPrint">,</div>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-3402"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Country']">
<div class="NoPrint">,</div>
<div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'">Norge&#160;</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="k-9043"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='TeleAddress']">
<div class="NoPrint">&#160;</div>
<xsl:choose>
<xsl:when test="$Anonymisert and local-name(..)='Patient'"></xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:call-template name="TeleAddressHode"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<!-- Deprecated: erstattet av felleskomponenter/eh_komponent1.xsl : eh-TeleAddress -->
<xsl:template name="TeleAddressHode">
<div>
<span class="eh-strong">
<xsl:choose>
<xsl:when test="starts-with(@V, 'tel:') or starts-with(@V, 'callto:')">Telefon</xsl:when>
<xsl:when test="starts-with(@V, 'fax:')">Faks</xsl:when>
<xsl:when test="starts-with(@V, 'mailto:')">e-post</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="substring-before(@V, ':')"/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</span>&#160;<xsl:value-of select="substring-after(@V, ':')"/>&#160;
</div>
</xsl:template>
<!-- Hoveddokumentet -->
<xsl:template name="ResultBody"> <!-- Message/ServRprt -->
<xsl:variable name="position" select="position()"/>
......@@ -427,7 +351,7 @@ Om:
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='ServType'][@V!='N']">&#160;-
<span style="color:{$color};"><xsl:call-template name="k-7309"/></span>
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Status']">&#160;-&#160;<xsl:call-template name="k-7306"/>
<xsl:for-each select="child::*[local-name()='Status'][@V!='F']">&#160;-&#160;<xsl:call-template name="k-7306"/>
</xsl:for-each>
</h1>
......@@ -527,6 +451,26 @@ Om:
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Informasjon til pasient/pårørende -->
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:variable name="id14">
<xsl:value-of select="concat('IP',$position)"/>
</xsl:variable>
<h2 id="{$id14}">Informasjon&#160;til&#160;pasient/pårørende</h2>
<xsl:if test="$VisInfoPasientVisSkjul">
<label for="vis{$id14}" class="VisSkjul">Vis/Skjul</label>
<input type="checkbox" id="vis{$id14}" style="display: none;"/>
</xsl:if>
<div class="eh-section" style="padding-left:1em; margin-left:0em;">
<xsl:for-each select="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:call-template name="ReasonAsText-Comment"/>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
</div>
<!-- Overskrift og tabell for CAVE og NB-opplysninger -->
......@@ -757,29 +701,29 @@ Om:
</xsl:variable>
<xsl:if test="position()=1">
<div class="eh-row-8">
<div class="eh-col-1 eh-label">Legemiddel</div>
<div class="eh-col-2 eh-label">Status</div>
<div class="eh-col-2-xs eh-label">Legemiddel</div>
<div class="eh-col-1-xs eh-label">Status</div>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='UnitDose'] or //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='QuantitySupplied']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Mengde</div>
<div class="eh-col-1-xs eh-label">Mengde</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText'] or //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">
<div class="eh-col-2 eh-label">
<div class="eh-col-1 eh-label">
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText']">Dosering</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='DosageText'] and //child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">/</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='IntendedDuration']">Varighet</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Medication']/child::*[local-name()='Comment']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Kommentar</div>
<div class="eh-col-2 eh-label">Kommentar</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='StartDateTime']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Starttidspunkt</div>
<div class="eh-col-1-md eh-label">Starttidspunkt</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='EndDateTime']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Sluttidspunkt</div>
<div class="eh-col-1-md eh-label">Sluttidspunkt</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="//child::*[local-name()='InfItem'][child::*[local-name()='Medication']]/child::*[local-name()='OrgDate']">
<div class="eh-col-1 eh-label">Tidspunkt for opprinnelse</div>
<div class="eh-col-1-md eh-label">Tidspunkt for opprinnelse</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
......@@ -895,26 +839,6 @@ Om:
</div>
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Informasjon til pasient/pårørende -->
<xsl:if test="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:variable name="id14">
<xsl:value-of select="concat('IP',$position)"/>
</xsl:variable>
<h2 id="{$id14}">Informasjon&#160;til&#160;pasient/pårørende</h2>
<xsl:if test="$VisInfoPasientVisSkjul">
<label for="vis{$id14}" class="VisSkjul">Vis/Skjul</label>
<input type="checkbox" id="vis{$id14}" style="display: none;"/>
</xsl:if>
<div class="eh-section">
<xsl:for-each select="//child::*[local-name()='Comment'][child::*[local-name()='Heading']/@V='IP']">
<xsl:call-template name="ReasonAsText-Comment"/>
</xsl:for-each>
</div>
</xsl:if>
<!-- Overskrift og tabell for Ubesvarte prøver -->