Commit b58cf9e1 authored by Gry's avatar Gry
Browse files

Rettet metafiler pga. at Applikasjonskvittering 1.0 og 1.1 ble oppdatert

parent 7aa20427
......@@ -28,8 +28,8 @@
<Tilleggsdokumenter>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
<Skjemaer>
......
......@@ -139,8 +139,8 @@
<Referanse>kravdokument/KoblingAvRelaterteMeldingerMedIdentifikatorer/HITS_1218_2019_Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -128,8 +128,8 @@
<Referanse>kravdokument/KoblingAvRelaterteMeldingerMedIdentifikatorer/HITS_1218_2019_Kobling av relaterte meldinger med bruk av identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -563,8 +563,8 @@
</Eksempler>
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
......
......@@ -345,8 +345,8 @@
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
......
......@@ -174,8 +174,8 @@
</Eksempler>
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
......
......@@ -169,8 +169,8 @@
</Eksempler>
<RelaterteFiler>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v 1.0</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</RelatertFil>
<RelatertFil>
<Beskrivelse>Vedlegg til meldinger</Beskrivelse>
......
......@@ -36,8 +36,8 @@
<Referanse>kravdokument/RetningslinjerForBrukavKodeverkIdentifikatorer/HITS_1154_2018 Bruk av kodeverk og identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -43,8 +43,8 @@
<Referanse>kravdokument/RetningslinjerForBrukavKodeverkIdentifikatorer/HITS_1154_2018 Bruk av kodeverk og identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger (PDF)</Beskrivelse>
......
......@@ -35,8 +35,8 @@
<Referanse>kravdokument/RetningslinjerForBrukavKodeverkIdentifikatorer/HITS_1154_2018 Bruk av kodeverk og identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -18,9 +18,6 @@
</Informasjon>
</MerInformasjon>
<Kravdokumenter>
<Kravdokument>
<Beskrivelse>Henvisning v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
......@@ -43,8 +40,8 @@
<Referanse>kravdokument/RetningslinjerForBrukavKodeverkIdentifikatorer/HITS_1154_2018 Bruk av kodeverk og identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -96,8 +96,8 @@
<Referanse>kravdokument/RetningslinjerForBrukavKodeverkIdentifikatorer/HITS_1154_2018 Bruk av kodeverk og identifikatorer -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -170,8 +170,8 @@
<Referanse></Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -244,8 +244,8 @@
<Referanse>kravdokument/BrukAvPleieOgOmsorgsmeldinger/HITS_80806_2012_Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
<Skjemaer>
......
......@@ -90,8 +90,8 @@
<Referanse>kravdokument/BrukAvNLKiRekvireringOgSvarrapporteringAvMedisinskeTjenester/HITS_1101_2015_Bruk av Norsk laboratoriekodeverk -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -92,8 +92,8 @@
<Referanse>kravdokument/BrukAvNLKiRekvireringOgSvarrapporteringAvMedisinskeTjenester/HITS_1101_2015_Bruk av Norsk laboratoriekodeverk -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
......@@ -148,8 +148,8 @@
<Referanse>tilleggsdokument/svarrapport/HISD_1170_2004-Veiledning-hovedfunn_for_kolon-_og_rektumkarsioner-svar-v11.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS_80415_2004 AppRec v1.0 -korrigert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.0 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2004 AppRec v1.0 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
<Skjemaer>
......
......@@ -201,8 +201,8 @@
<Referanse>kravdokument/BrukAvNLKiRekvireringOgSvarrapporteringAvMedisinskeTjenester/HITS_1101_2015_Bruk av Norsk laboratoriekodeverk -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
<Tilleggsdokument>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 - oppdatert.pdf</Referanse>
<Beskrivelse>Applikasjonskvittering v1.1 (oppdatert standard) (PDF)</Beskrivelse>
<Referanse>kravdokument/applikasjonskvittering/HIS 80415_2012 AppRec v1.1 -oppdatert.pdf</Referanse>
</Tilleggsdokument>
</Tilleggsdokumenter>
......
 • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

  Ugyldige referanser i metadatafil: meta/Rekvirering av medisinske tjenester/Rekvisisjon-1.5-metadata.xml

  • kravdokument/RetningslinjerForBrukAvRekvisisjonOgSvarrapport/HITS_1102_2014_Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport -korrigert.pdf
 • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

  Ugyldige referanser i metadatafil: meta/Rekvirering av medisinske tjenester/Rekvisisjon-1.5-metadata.xml

  • kravdokument/RetningslinjerForBrukAvRekvisisjonOgSvarrapport/HITS_1102_2014_Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport -korrigert.pdf
 • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

  Ugyldige referanser i metadatafil: meta/Rekvirering av medisinske tjenester/Rekvisisjon-1.5-metadata.xml

  • kravdokument/RetningslinjerForBrukAvRekvisisjonOgSvarrapport/HITS_1102_2014_Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport -korrigert.pdf
 • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

  Ugyldige referanser i metadatafil: meta/Rekvirering av medisinske tjenester/Rekvisisjon-1.5-metadata.xml

  • kravdokument/RetningslinjerForBrukAvRekvisisjonOgSvarrapport/HITS_1102_2014_Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport -korrigert.pdf
 • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

  Ugyldige referanser i metadatafil: meta/Rekvirering av medisinske tjenester/Rekvisisjon-1.5-metadata.xml

  • kravdokument/RetningslinjerForBrukAvRekvisisjonOgSvarrapport/HITS_1102_2014_Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport -korrigert.pdf
 • Feil funnet i denne commiten. Filene listet under er ikke gyldige referanser.

  Ugyldige referanser i metadatafil: meta/Rekvirering av medisinske tjenester/Rekvisisjon-1.5-metadata.xml

  • kravdokument/RetningslinjerForBrukAvRekvisisjonOgSvarrapport/HITS_1102_2014_Retningslinjer for bruk av rekvisisjon og svarrapport -korrigert.pdf
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment