Commit d2aa7334 authored by andalm's avatar andalm
Browse files

publisering ny versjon av Sarepta

parent 5164f8fd
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- .. edited with XMLSpy v2010 rel. 3 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by XMLSpy 2009 Enterprise Ed., Installed for 30 users (with SMP from 2009-06-19 to 2010-06-20) (NAV ØKONOMITJENESTER) -->
<!-- validaring 2019-09-11 -->
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type DN="Legeoppgjørsmelding" V="LOM"/>
......
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 ../felles/MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type V="ERM14" DN="Søknad til Legemiddelverket"/>
<MIGversion>v1.2 2006-05-24</MIGversion>
<GenDate>2007-03-12T19:20:00</GenDate>
<MsgId>5f723921-76d0-44ed-acd0-f7ed2baec16c</MsgId>
<Sender>
<Organisation>
<OrganisationName>Kattskinnet legesenter</OrganisationName>
<Ident>
<Id>971318864</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
<HealthcareProfessional>
<FamilyName>Koman</FamilyName>
<GivenName>Magnar</GivenName>
<Ident>
<Id>009144889</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.8116" V="HPR" DN="HPR-nummer"/>
</Ident>
</HealthcareProfessional>
</Organisation>
</Sender>
<Receiver>
<Organisation>
<OrganisationName>Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelgodkjenning</OrganisationName>
<Ident>
<Id>1234567890-example</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
</Organisation>
</Receiver>
</MsgInfo>
<Document>
<RefDoc>
<MsgType V="XML" DN="XML-instans"/>
<Content>
<SoknadSLV xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m14/2008-12-12 ER-M14-2008-12-12.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m14/2008-12-12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ReseptId>7c77a590-317a-11dd-bd11-0800200c9a66</ReseptId>
<AnmodningSLVId>f3eb5400-317a-11dd-bd11-0800200c9a66</AnmodningSLVId>
</SoknadSLV>
</Content>
</RefDoc>
</Document>
</MsgHead>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SoknadSLV xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m14/2008-12-12 ER-M14-2008-12-12.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m14/2008-12-12" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ReseptId>7c77a590-317a-11dd-bd11-0800200c9a66</ReseptId>
<AnmodningSLVId>f3eb5400-317a-11dd-bd11-0800200c9a66</AnmodningSLVId>
</SoknadSLV>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 ../felles/MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type V="ERM15" DN="Søknadssvar fra Legemiddelverket"/>
<MIGversion>v1.2 2006-05-24</MIGversion>
<GenDate>2007-03-12T19:20:00</GenDate>
<MsgId>5f723921-76d0-44ed-acd0-f7ed2baec16c</MsgId>
<Sender>
<Organisation>
<OrganisationName>Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelgodkjenning</OrganisationName>
<Ident>
<Id>1234567890-example</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
</Organisation>
</Sender>
<Receiver>
<Organisation>
<OrganisationName>Kattskinnet legesenter</OrganisationName>
<Ident>
<Id>971318864</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
<HealthcareProfessional>
<FamilyName>Koman</FamilyName>
<GivenName>Magnar</GivenName>
<Ident>
<Id>009144889</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.8116" V="HPR" DN="HPR-nummer"/>
</Ident>
</HealthcareProfessional>
</Organisation>
</Receiver>
</MsgInfo>
<Document>
<RefDoc>
<MsgType V="XML" DN="XML-instans"/>
<Content>
<SvarSLV xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m15/2006-10-06" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m15/2006-10-06 ER-M15-2006-10-06.xsd">
<ReseptId>1234567890</ReseptId>
<Innvilget V="N"/>
<BegrunnelseAvslag>Statshemmelighet</BegrunnelseAvslag>
<Saksbehandler>BEH123</Saksbehandler>
</SvarSLV>
</Content>
</RefDoc>
</Document>
</MsgHead>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 ../felles/MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type V="ERM21" DN="Ekspederingsanmodning"/>
<MIGversion>v1.2 2006-05-24</MIGversion>
<GenDate>2007-03-12T19:20:00</GenDate>
<MsgId>fa662190-cc17-4a0d-959c-7e3c2a8523ff</MsgId>
<Sender>
<Organisation>
<OrganisationName>Reseptformidleren</OrganisationName>
<Ident>
<Id>1234567890-example</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
</Organisation>
</Sender>
<Receiver>
<Organisation>
<OrganisationName>Apoteket Flodhesten</OrganisationName>
<Ident>
<Id>971033541</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
<Ident>
<Id>9001</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="AKO" DN="Apotekets konsesjonsnummer"/>
</Ident>
</Organisation>
</Receiver>
</MsgInfo>
<Document>
<RefDoc>
<MsgType V="XML" DN="XML-instans"/>
<Content>
<Ekspederingsanmodning xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m21/2013-10-08 ER-M21-2013-10-08.xsd" xmlns:m1="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m1/2013-10-08" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m21/2013-10-08" xmlns:fk1="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ReseptId>8eaa6000-3ec6-11dd-ae16-0800200c9a66</ReseptId>
<RefNr>THX1138</RefNr>
<Fnr>15076500565</Fnr>
<Navn>Roland Gundersen</Navn>
<m1:EkspAnm>
<m1:Vilkar>true</m1:Vilkar>
<m1:MetodeEkspedering DN="Forsendelse" V="F"/>
<m1:Utleverer>HER1234567890</m1:Utleverer>
<m1:Kontaktperson>Roland Gundersen</m1:Kontaktperson>
<m1:Adresse>
<fk1:StreetAdr>Flåklypa 31</fk1:StreetAdr>
<fk1:PostalCode>2560</fk1:PostalCode>
<fk1:City>Alvdal</fk1:City>
</m1:Adresse>
<m1:Merknad>Ikke bruk innpakkingsmateriale laget av biomateriale grunnet allergi. </m1:Merknad>
<m1:OrgNrUtleverer>971033541</m1:OrgNrUtleverer>
<m1:UtlevererNavn>Heidundradegår Sykepleieartikler</m1:UtlevererNavn>
</m1:EkspAnm>
</Ekspederingsanmodning>
</Content>
</RefDoc>
</Document>
</MsgHead>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Samtykke xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m241/2009-02-20 ER-M241-2009-02-20.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m241/2009-02-20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<SamtykkeGittAv DN="Kodeverk mangler" V="TODO"/>
<SamtykkeTil>2077-03-12</SamtykkeTil>
<TypeSamtykke DN="Samtykke for utleveringsmelding" V="1"/>
<Samtykkeverdi DN="Ja" V="1"/>
</Samtykke>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SvarSamtykke xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m242/2008-10-03 ER-M242-2008-10-03.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m242/2008-10-03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Svar DN="Avvist" V="2"/>
<Begrunnelse DN="Rekvirent er ikke pasientens fastlege" V="2"/>
</SvarSamtykke>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AnmodningSLV xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m3/2010-05-01 ER-M3-2010-05-01.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m3/2010-05-01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ReseptId>7c77a590-317a-11dd-bd11-0800200c9a66</ReseptId>
<Kommentar>Denne bør dere ta en titt på</Kommentar>
</AnmodningSLV>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 ../felles/MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type V="ERM3" DN="Grunnlag for søknad Legemiddelverket"/>
<MIGversion>v1.2 2006-05-24</MIGversion>
<GenDate>2007-03-12T19:20:00</GenDate>
<MsgId>5f723921-76d0-44ed-acd0-f7ed2baec16c</MsgId>
<Sender>
<Organisation>
<OrganisationName>Kattskinnet legesenter</OrganisationName>
<Ident>
<Id>971318864</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
<HealthcareProfessional>
<FamilyName>Koman</FamilyName>
<GivenName>Magnar</GivenName>
<Ident>
<Id>009144889</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.8116" V="HPR" DN="HPR-nummer"/>
</Ident>
</HealthcareProfessional>
</Organisation>
</Sender>
<Receiver>
<Organisation>
<OrganisationName>Statens Legemiddelverk, Avdeling for legemiddelgodkjenning</OrganisationName>
<Ident>
<Id>1234567890-example</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
</Organisation>
</Receiver>
</MsgInfo>
<Document>
<RefDoc>
<MsgType V="XML" DN="XML-instans"/>
<Content>
<AnmodningSLV xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m3/2010-05-01 ER-M3-2010-05-01.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m3/2010-05-01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ReseptId>7c77a590-317a-11dd-bd11-0800200c9a66</ReseptId>
<Kommentar>Denne bør dere ta en titt på</Kommentar>
</AnmodningSLV>
</Content>
</RefDoc>
</Document>
</MsgHead>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 ../felles/MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type V="ERM041" DN="Forespørsel om referansenummere" />
<MIGversion>v1.2 2006-05-24</MIGversion>
<GenDate>2007-03-12T19:20:00</GenDate>
<MsgId>a289cf7c-f1b9-4c06-bbba-6b002df38ccd</MsgId>
<Sender>
<Organisation>
<OrganisationName>Kattskinnet legesenter</OrganisationName>
<Ident>
<Id>971318864</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
<HealthcareProfessional>
<FamilyName>Koman</FamilyName>
<GivenName>Magnar</GivenName>
<Ident>
<Id>009144889</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.8116" V="HPR" DN="HPR-nummer"/>
</Ident>
</HealthcareProfessional>
</Organisation>
</Sender>
<Receiver>
<Organisation>
<OrganisationName>Reseptbanken</OrganisationName>
<Ident>
<Id>1234567890-example</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
</Organisation>
</Receiver>
</MsgInfo>
<Document>
<RefDoc>
<MsgType V="XML" DN="XML-instans" />
<Content>
<M41 xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m41/2006-10-06" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m41/2006-10-06 ER-M41-2006-10-06.xsd">
<Antall>100</Antall>
</M41>
</Content>
</RefDoc>
</Document>
</MsgHead>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<M41 xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m41/2006-10-06" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m41/2006-10-06 ER-M41-2006-10-06.xsd">
<Antall>100</Antall>
</M41>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/2006-05-24 ../felles/MsgHead-v1_2.xsd">
<MsgInfo>
<Type V="ERM042" DN="Referansenummer" />
<MIGversion>v1.2 2006-05-24</MIGversion>
<GenDate>2007-03-12T19:20:00</GenDate>
<MsgId>7770c1b3-7ef7-4a7f-afc3-2ce815edf53a</MsgId>
<Sender>
<Organisation>
<OrganisationName>Reseptbanken</OrganisationName>
<Ident>
<Id>1234567890-example</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
</Organisation>
</Sender>
<Receiver>
<Organisation>
<OrganisationName>Kattskinnet legesenter</OrganisationName>
<Ident>
<Id>971318864</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.9051" V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/>
</Ident>
<HealthcareProfessional>
<FamilyName>Koman</FamilyName>
<GivenName>Magnar</GivenName>
<Ident>
<Id>009144889</Id>
<TypeId S="2.16.578.1.12.4.1.1.8116" V="HPR" DN="HPR-nummer"/>
</Ident>
</HealthcareProfessional>
</Organisation>
</Receiver>
</MsgInfo>
<Document>
<RefDoc>
<MsgType V="XML" DN="XML-instans"/>
<Content>
<M42 xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m42/2006-10-06" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m42/2006-10-06 ER-M42-2006-10-06.xsd">
<RefNr>1234567890ABCD</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCE</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCF</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCG</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCH</RefNr>
</M42>
</Content>
</RefDoc>
</Document>
</MsgHead>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<M42 xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m42/2006-10-06" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m42/2006-10-06 ER-M42-2006-10-06.xsd">
<RefNr>1234567890ABCD</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCE</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCF</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCG</RefNr>
<RefNr>1234567890ABCH</RefNr>
</M42>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Tilbakekalling xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m5/2013-04-16 ER-M5-2013-04-16.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m5/2013-04-16" xmlns:fk1="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ReseptId>e6a9486f-41d5-47d6-adf7-cb720af372db</ReseptId>
<Merknad>Pasient har avsluttet behandling. </Merknad>
<Arsak DN="Fornying" S="0.0.0" V="1" />
</Tilbakekalling>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SlettetReseptRF xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m7/2008-05-01 ER-M7-2008-05-01.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m7/2008-05-01" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Tidspunkt>2001-12-17T09:30:47.0Z</Tidspunkt>
</SlettetReseptRF>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ForesporselReseptUtleverer xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m91/2013-10-08" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m91/2013-10-08 ER-M91-2013-10-08.xsd">
<RefNr>1234567890</RefNr>
<RefNr>2345678901</RefNr>
<RefNr>3456789012</RefNr>
<AlleResepter V="2" DN="Nei"/>
<FonetiskSok V="1" DN="Ja" />
<AnsattId>1234512345</AnsattId>
<InkluderVergeinnsynsreservasjon V="2" DN="Nei" />
</ForesporselReseptUtleverer>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ForesporselReseptUtleverer xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m91/2013-10-08" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m91/2013-10-08 ER-M91-2013-10-08.xsd">
<Fdato>1965-07-15</Fdato>
<Fornavn>Roland</Fornavn>
<Etternavn>Gundersen</Etternavn>
<AlleResepter V="1" DN="Ja"/>
<FonetiskSok V="1" DN="Ja"/>
<AnsattId>1234567890</AnsattId>
<InkluderVergeinnsynsreservasjon V="1" DN="Ja" />
</ForesporselReseptUtleverer>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Reseptliste xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m92/2013-10-08" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:fk1="http://www.kith.no/xmlstds/felleskomponent1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.kith.no/xmlstds/eresept/m92/2013-10-08 ER-M92-2013-10-08.xsd">
<Reseptinfo>
<Forskrivningsdato>2006-09-05</Forskrivningsdato>
<Fornavn>Roland</Fornavn>
<Etternavn>Gundersen</Etternavn>
<Address>
<fk1:StreetAdr>Flåklypa 31</fk1:StreetAdr>
<fk1:PostalCode>2560</fk1:PostalCode>
<fk1:City>Alvdal</fk1:City>
</Address>
<RekvirentId>9144889</RekvirentId>
<NavnRekvirent>Magnar Koman</NavnRekvirent>
<Nr>021069</Nr>
<NavnFormStyrke>PRILIWA COMP 10 mg/12,5 mg tablett</NavnFormStyrke>
<EndretFarmasoyt V="2" DN="Nei" />
<RefHjemmel DN="String" S="0.0" V="token" OT="35a"/>
<ReseptId>5b6c5e2a-f30f-409a-a3dd-04b2ad6022af</ReseptId>
<Status V="E" DN="Ekspederbar"/>
<Vergeinnsynsreservasjon>false</Vergeinnsynsreservasjon>
</Reseptinfo>
<Reseptinfo>
<Forskrivningsdato>2007-02-15</Forskrivningsdato>
<Fornavn>Roland</Fornavn>
<Etternavn>Gundersen</Etternavn>
<Address>
<fk1:StreetAdr>Flåklypa 31</fk1:StreetAdr>
<fk1:PostalCode>2560</fk1:PostalCode>
<fk1:City>Alvdal</fk1:City>
</Address>
<RekvirentId>9144889</RekvirentId>
<NavnRekvirent>Magnar Koman</NavnRekvirent>
<Nr>021069</Nr>
<NavnFormStyrke>SEROXAT 10 mg tablett, filmdrasjertr</NavnFormStyrke>
<EndretFarmasoyt V="2" DN="Nei"/>
<RefHjemmel DN="String" S="0.0" V="token" OT="35a"/>
<ReseptId>c69b975b-952d-4079-b1e4-af02c0ce0e0d</ReseptId>
<Status V="T" DN="Tilbakekalt"/>
<MerknadTilbakekalling>Feil preparat"</MerknadTilbakekalling>
<RefNr>ABC123FGH</RefNr>
<Vergeinnsynsreservasjon>false</Vergeinnsynsreservasjon>
</Reseptinfo>
</Reseptliste>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment