Commit 90a1d62e authored by jand's avatar jand
Browse files

Endringer i gtt-melding

 - Nytt attributt: Skade ID
 - Feilretting av stor bokstav først attributtnavn
parent 6e5046bf
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated on 2022-06-17 13:33:20 at NPR -->
<!-- Generated on 2022-06-28 08:43:53 at NPR -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul gtt -->
<!-- Skjema for Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.3" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.5" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" schemaLocation="NPR.xsd"/>
<include schemaLocation="XPR(gtt)_CodingSchemes.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
......@@ -175,6 +175,10 @@
<attribute name="skadeFunnetGTT" type="npr:ja_nei" use="required"/>
<attribute name="refUtvalgGTT" type="string" use="required"/>
</complexType>
<unique name="SkadeGTTP_ID">
<selector xpath="npr:SkadeGTT"/>
<field xpath="@skadeIDGTT"/>
</unique>
</element>
<!-- LEVEL 5 -->
<!-- Class: Skade -->
......@@ -189,7 +193,8 @@
<element ref="npr:RefEnhet" maxOccurs="1"/>
<element ref="npr:SkadetypeGTT" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute name="SkadeAlvorlighetsgradGTT" type="npr:gTT_Skadens_alvorlighetsgrad" use="required"/>
<attribute name="skadeIDGTT" type="string" use="required"/>
<attribute name="skadeAlvorlighetsgradGTT" type="npr:gTT_Skadens_alvorlighetsgrad" use="required"/>
<attribute name="skadesstedGTT" type="npr:gTT_Skadested" use="required"/>
<attribute name="typeAvdGTT" type="npr:gTT_Type_avdeling_pasienten_ble_behandlet_pa_nar_skaden_inntraff" use="optional"/>
</complexType>
......
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated on 2022-06-17 13:33:20 at NPR -->
<!-- Generated on 2022-06-28 08:43:53 at NPR -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul gtt -->
<!-- Skjema for Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.3" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.5" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- ======================================================= -->
<!-- == == -->
......@@ -2447,6 +2447,64 @@ Rapporteringsenhet skal oppbevare mapping mellom Pasientnummer og F
<!-- LEVEL 5 -->
<!-- ======================================================= -->
<!-- == == -->
<!-- == Appinfo for Skade ID == -->
<!-- == == -->
<!-- ======================================================= -->
<annotation>
<appinfo>
<npr:xprAppInfo name="className" value="Skade"/>
<npr:xprAppInfo name="classShortName" value="SkadeGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeName" value="Skade ID"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeShortName" value="skadeIDGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDataType" value="String"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDoc" value="Lpenummer som identifiserer denne skaden"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeUse" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="attributeStatus" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="attributeComment" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="nullsOK" value="False"/>
<npr:xprAppInfo name="primaryKey" value="True"/>
<npr:xprAppInfo name="cardinality" value="1"/>
<npr:xprAppInfo name="codeOID" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="origin" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="tooltip" value="0"/>
<npr:xprAppInfo name="example" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="ordinal" value="11"/>
<npr:xprAppInfo name="fixedValue" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="ID" value="535"/>
<npr:xprAppInfo name="paragraph" value=""/>
<!-- Kontroll av datatyper for attributter -->
<npr:xprAppInfo name="merketForTypesjekk" value="1"/>
<npr:xprAppInfo name="datatypeID" value="1999"/>
<npr:xprAppInfo name="datatypeNavn" value="Streng"/>
<npr:xprAppInfo name="datatypeUttrykk" value="SQL"/>
<npr:xprAppInfo name="regex"><![CDATA[^.*$]]></npr:xprAppInfo>
<npr:xprAppInfo name="sql"><![CDATA[1=2]]></npr:xprAppInfo>
<npr:xprAppInfo name="handlingTypeID" value="9"/>
<!-- Handling: ="Ingen handling" -->
<!-- Kontroll av obligatoriske attributter -->
<npr:xprAppInfo name="merketForObligat" value="1"/>
<npr:xprAppInfo name="handlingObligatID" value="9"/>
<!-- Handling: ="Ingen handling" -->
<!-- Kontroll av kodeverk knyttet til attributter -->
<npr:xprAppInfo name="merketForKodeverk" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="validationDate" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="handlingKodeverkID" value=""/>
<!-- Kontroll av verdi til attributter mot min max verdi -->
<npr:xprAppInfo name="merketForRangeCheck" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="handlingRangeCheckID" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="valueRangeFrom" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="valueRangeTo" value=""/>
<!-- Kontroll av om et koordinat er innenfor et polygon -->
<npr:xprAppInfo name="merketForKoordinatSjekk" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="handlingKoordinatSjekkID" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="polygon" value=""/>
<!-- Module constraints -->
<!-- No constraints -->
</appinfo>
</annotation>
<!-- -->
<!-- ======================================================= -->
<!-- == == -->
<!-- == Appinfo for Skadens alvorlighetsgrad == -->
<!-- == == -->
<!-- ======================================================= -->
......@@ -2455,7 +2513,7 @@ Rapporteringsenhet skal oppbevare mapping mellom Pasientnummer og F
<npr:xprAppInfo name="className" value="Skade"/>
<npr:xprAppInfo name="classShortName" value="SkadeGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeName" value="Skadens alvorlighetsgrad"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeShortName" value="SkadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeShortName" value="skadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDataType" value="Kodet"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDoc" value="Klassifikasjon av skadens alvorlighestsgrad."/>
<npr:xprAppInfo name="attributeUse" value=""/>
......
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated on 2022-06-17 13:33:20 at NPR -->
<!-- Generated on 2022-06-28 08:43:53 at NPR -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul gtt -->
<!-- Skjema for Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.3" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.5" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" schemaLocation="NPR.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Melding -->
......@@ -309,7 +309,7 @@
<annotation>
<appinfo>
<class name="Skade"/>
<attribute name="SkadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<attribute name="skadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<codingScheme name="GTT Skadens alvorlighetsgrad"/>
<codingScheme OID="8392"/>
<simpleT name="gTT_Skadens_alvorlighetsgrad"/>
......
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated on 2022-06-17 13:43:13 at NPR -->
<!-- Generated on 2022-06-28 10:42:06 at NPR -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul gtt -->
<!-- Skjema for Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.4" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.6" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" schemaLocation="NPR.xsd"/>
<include schemaLocation="XPR(gtt)_CodingSchemes.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
......@@ -175,6 +175,10 @@
<attribute name="skadeFunnetGTT" type="npr:ja_nei" use="required"/>
<attribute name="refUtvalgGTT" type="string" use="required"/>
</complexType>
<unique name="SkadeGTTP_ID">
<selector xpath="npr:SkadeGTT"/>
<field xpath="@skadeIDGTT"/>
</unique>
</element>
<!-- LEVEL 5 -->
<!-- Class: Skade -->
......@@ -189,7 +193,8 @@
<element ref="npr:RefEnhet" maxOccurs="1"/>
<element ref="npr:SkadetypeGTT" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute name="SkadeAlvorlighetsgradGTT" type="npr:gTT_Skadens_alvorlighetsgrad" use="required"/>
<attribute name="skadeIDGTT" type="string" use="required"/>
<attribute name="skadeAlvorlighetsgradGTT" type="npr:gTT_Skadens_alvorlighetsgrad" use="required"/>
<attribute name="skadesstedGTT" type="npr:gTT_Skadested" use="required"/>
<attribute name="typeAvdGTT" type="npr:gTT_Type_avdeling_pasienten_ble_behandlet_pa_nar_skaden_inntraff" use="optional"/>
</complexType>
......
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated on 2022-06-17 13:43:13 at NPR -->
<!-- Generated on 2022-06-28 10:42:06 at NPR -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul gtt -->
<!-- Skjema for Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.4" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.6" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- ======================================================= -->
<!-- == == -->
......@@ -2447,6 +2447,64 @@ Rapporteringsenhet skal oppbevare mapping mellom Pasientnummer og F
<!-- LEVEL 5 -->
<!-- ======================================================= -->
<!-- == == -->
<!-- == Appinfo for Skade ID == -->
<!-- == == -->
<!-- ======================================================= -->
<annotation>
<appinfo>
<npr:xprAppInfo name="className" value="Skade"/>
<npr:xprAppInfo name="classShortName" value="SkadeGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeName" value="Skade ID"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeShortName" value="skadeIDGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDataType" value="String"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDoc" value="Lpenummer som identifiserer denne skaden"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeUse" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="attributeStatus" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="attributeComment" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="nullsOK" value="False"/>
<npr:xprAppInfo name="primaryKey" value="True"/>
<npr:xprAppInfo name="cardinality" value="1"/>
<npr:xprAppInfo name="codeOID" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="origin" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="tooltip" value="0"/>
<npr:xprAppInfo name="example" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="ordinal" value="11"/>
<npr:xprAppInfo name="fixedValue" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="ID" value="535"/>
<npr:xprAppInfo name="paragraph" value=""/>
<!-- Kontroll av datatyper for attributter -->
<npr:xprAppInfo name="merketForTypesjekk" value="1"/>
<npr:xprAppInfo name="datatypeID" value="1999"/>
<npr:xprAppInfo name="datatypeNavn" value="Streng"/>
<npr:xprAppInfo name="datatypeUttrykk" value="SQL"/>
<npr:xprAppInfo name="regex"><![CDATA[^.*$]]></npr:xprAppInfo>
<npr:xprAppInfo name="sql"><![CDATA[1=2]]></npr:xprAppInfo>
<npr:xprAppInfo name="handlingTypeID" value="9"/>
<!-- Handling: ="Ingen handling" -->
<!-- Kontroll av obligatoriske attributter -->
<npr:xprAppInfo name="merketForObligat" value="1"/>
<npr:xprAppInfo name="handlingObligatID" value="9"/>
<!-- Handling: ="Ingen handling" -->
<!-- Kontroll av kodeverk knyttet til attributter -->
<npr:xprAppInfo name="merketForKodeverk" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="validationDate" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="handlingKodeverkID" value=""/>
<!-- Kontroll av verdi til attributter mot min max verdi -->
<npr:xprAppInfo name="merketForRangeCheck" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="handlingRangeCheckID" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="valueRangeFrom" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="valueRangeTo" value=""/>
<!-- Kontroll av om et koordinat er innenfor et polygon -->
<npr:xprAppInfo name="merketForKoordinatSjekk" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="handlingKoordinatSjekkID" value=""/>
<npr:xprAppInfo name="polygon" value=""/>
<!-- Module constraints -->
<!-- No constraints -->
</appinfo>
</annotation>
<!-- -->
<!-- ======================================================= -->
<!-- == == -->
<!-- == Appinfo for Skadens alvorlighetsgrad == -->
<!-- == == -->
<!-- ======================================================= -->
......@@ -2455,7 +2513,7 @@ Rapporteringsenhet skal oppbevare mapping mellom Pasientnummer og F
<npr:xprAppInfo name="className" value="Skade"/>
<npr:xprAppInfo name="classShortName" value="SkadeGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeName" value="Skadens alvorlighetsgrad"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeShortName" value="SkadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeShortName" value="skadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDataType" value="Kodet"/>
<npr:xprAppInfo name="attributeDoc" value="Klassifikasjon av skadens alvorlighestsgrad."/>
<npr:xprAppInfo name="attributeUse" value=""/>
......
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated on 2022-06-17 13:43:13 at NPR -->
<!-- Generated on 2022-06-28 10:42:06 at NPR -->
<!-- Avdeling helseregistres meldinger -->
<!-- Modul gtt -->
<!-- Skjema for Rapportering av pasientskader ved somatiske sykehus med Global Trigger Tool metoden (GTT) -->
<!-- XML-Schema level supported is specified by W3C -->
<!-- http://www.w3.org/2001/XMLSchema -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.4" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd" xmlns:kith="http://www.kith.no/xmlstds" xmlns:nprx="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" xmlns:npr="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" targetNamespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0_gtt" version="57.0.0.6" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<import namespace="http://www.npr.no/xmlstds/57_0_0" schemaLocation="NPR.xsd"/>
<!-- LEVEL 1 -->
<!-- Class: Melding -->
......@@ -165,7 +165,7 @@
<annotation>
<appinfo>
<class name="Skade"/>
<attribute name="SkadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<attribute name="skadeAlvorlighetsgradGTT"/>
<codingScheme name="GTT Skadens alvorlighetsgrad"/>
<codingScheme OID="8392"/>
<simpleT name="gTT_Skadens_alvorlighetsgrad"/>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment