Skip to content

Korrigert tekst i kravdokument og skjemafil for dialogmelding. I tillegg lagt til informasjonsmodell. Oppdatert metafil for informasjonsmodell fil.

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Korrigert tekst i kravdokument og skjemafil for dialogmelding. I tillegg lagt til informasjonsmodell. Oppdatert metafil for informasjonsmodell fil.

Merge request reports