Skip to content

Fjernet referanse til informasjonsmodell i meta fil og endret tekst i skjemafil for Dialogmelding-1.1.

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Fjernet referanse til informasjonsmodell i meta fil og endret tekst i skjemafil for Dialogmelding-1.1.

Merge request reports