Skip to content

endringer til DIALOG_INNBYGGER_RESERVASJON

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:personvern-reservasjon into master

endret DIALOG_INNBYGGER_RESERVASJON til PERSONVERN_INNBYGGER_RESERVASJON

Merge request reports