Skip to content

Release - Fjernet mellomrom foran og bak på DN-verdier i kodeverk.xsl

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Fjernet mellomrom foran og bak på DN-verdier i kodeverk.xsl

Merge request reports