Skip to content

Endret lenker til kravdokumenter i metafiler, lagt til eksempelfiler. osv

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Endret lenker til kravdokumenter i metafiler, lagt til eksempelfiler for henvisning 1.0 og 1.1 og for Epikrise v1.1 og v1.2. Fjernet gamle eksempelfiler. Gjort endringer på poKomponent2html.xsl og svarrapport2html.xsl samt produsert ny kodeverk.xsl

Merge request reports