Skip to content

Oppdatering av riktig versjon av kravdokumenter, fjerne gamle kravdokumenter og wordversjon av de. Lagt inn endringer i visningsfil for Dialogmelding v1.1.

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Oppdatering av riktig versjon av kravdokumenter, fjerne gamle kravdokumenter og wordversjon av de. Lagt inn endringer i visningsfil for Dialogmelding v1.1.

Oppdatert kodeverk.xsl i forhold til de endringer som er publisert på Volven.

Merge request reports