Skip to content

Fjernet visningsfiler for Henvisning v2.0 i metafil og endret til riktig namespace samt lastet opp korrigert kodeverk.xsl

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Fjernet visningsfiler for Henvisning v2.0 i metafil og endret til riktig namespace samt lastet opp korrigert kodeverk.xsl

Merge request reports