Skip to content

Fjerner metafil for fødselsepikrise slik at den ikke er synlig på Sarepta og sletter kravdokument da det ikke er gyldig lengre.

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Fjerner metafil for fødselsepikrise slik at den ikke er synlig på Sarepta og sletter kravdokument da det ikke er gyldig lengre.

Endret ehelseCatalog.xml og KITHCatalog.xml der namespace for Henvisning v2.0 var feil. Oppdatert kodeverk.xsl

Merge request reports