Skip to content

Oppdatert m25-2html-v2.5.xsl og kodeverk.xsl

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Oppdatert m25-2html-v2.5.xsl i henhold til FogBugz sak 206919. Oppdatert kodeverk.xsl etter oppdateringer på volven.no

Merge request reports