Skip to content

Oppdatert kravdokument for Dialogmelding v1.1 og Hodemelding v1.2 + korrigering av versjonsuavhengig visningsfil for Henvisning

Ghost User requested to merge utvikling/standarder:release into master

Oppdatert kravdokument for Dialogmelding v1.1 og Hodemelding v1.2 + korrigering av versjonsuavhengig visningsfil for Henvisning

Merge request reports