Fjernet gjennomstreking av historikk i svarrapport v1.3 og v1.4

Merged Jannicke Svendsen requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports