Skip to content

3 merge requests

Thomas Tveit Rosenlund requested to merge utvikling/standarder:release into master

Hn meldingsutveksling okt 2020 Update Sender and Receiver and fix small mistakes in SYSVAK eksempelfiler ehelseCatalog oppdateres for sysvak til å peke på nye xsd-filer som ligger direkte under sysvak-mappen

Merge request reports