Skip to content

Bytte ut kravdokument til Bruk av kontaktopplysninger rette navn på metafil til "Bruk av kodeverk og identifikatorer"

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Bytte ut kravdokument til Bruk av kontaktopplysninger rette navn på metafil til "Bruk av kodeverk og identifikatorer"

Merge request reports