Skip to content

Bytte fil med valideringskoder for Sysvak og kravdokument til Bruk av kontaktopplysninger

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Bytte fil med valideringskoder for Sysvak og kravdokument til Bruk av kontaktopplysninger

Merge request reports