Skip to content

Lagt til bruk av xhtml-dokument som tilleggsdokument til et utvalg standarder (utvikling-->publisert)

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Bakgrunn: Lenke til "Bruk av XHTML-formatering" (https://git.sarepta.ehelse.no/publisert/standarder/raw/master/kravdokument/BrukAvXHTML-Formatering/HITS_1155_2008_Bruk%20av%20XHTML%20-oppdatert.pdf) skal legges inn som "Tilleggsdokument" til følgende standarder

  • Epikrise 1.2
  • Svarrapportering av medisinske tjenester 1.4
  • Rekvirering av medisinske tjenester 1.5 og 1.6
  • Dialogmelding 1.1

Dvs. metadatafilene til standardene må oppdateres.

Merge request reports