Skip to content

Byttet ut validering av ebxml kravdokument med ny versjon (rel -> publ)

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports