Skip to content

Rettet i lenker til ehelse.no i svarrapport 1.3 og 1.4, Bruk av...

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Lagt til oppdaterte dokumenter Retter i kryssreferansene

Rettet i lenker til ehelse.no i svarrapport 1.3 og 1.4, Bruk av kontaktopplysninger og Vedtak psykisk helsevern

Rettet i identifikatorer og lenker til ehelse.no fra BrukAvNLK, KoblingAvRelaterte, OvervåkningMeldingsversjoner, RetningslinjerForBrukAvRekvisisjon, RetningslinjerForBrukAvKodeverk og ServiceActionAndRole

Merge request reports