Oppdatert eksempler nettapotek

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Oppdatert eksempler nettapotek

Merge request reports