Skip to content

MR 943 og MR 942 til publish (Helsenorge)

Thomas Tveit Rosenlund requested to merge utvikling/standarder:release into master

MR #943 Lagt til ny prosess Notifikasjon_Innbygger_Helsekontakt v1.0 Tatt bort Notifikasjon_Innbygger_Henvisning som ikke er tatt i bruk
MR #942 Oppdatert med felter UlestEttersending, IkkeSensitivTittel og OrgNumber

Merge request reports