Skip to content

Ny versjon av Personvern_Innbygger_Samtykke v1.1

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Ny versjon av Personvern_Innbygger_Reservasjon v2.1 Ny versjon av Personvern_Innbygger_Tilgangsbegrensning v1.1 Fjernet Personvern_Innbygger_Reservasjon v1.0 og v1.2 Fjernet Dialog_Innbygger_Meldingsformidling v0.8

Merge request reports