Skip to content

Epikrise: oppdatert eksempelfiler

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Endret ServType under Event til M i epikrise_v1.2_m Fjernet Role og ComMethod Oppdatert testperson og -enhet

Rekvisisjon: Rettet HER til HPR for rekvirent Lagt til ReasonAsText Endret kommentar Immunologi til Medisinsk mikrobiologi for parotittvirus Oppdatert NLK-koder

Svarrapport biokjemi: Endret kode for ansvarlig fra ARP til LAB

Svar hurtigtest: Endret MsgDescr fra Mikrobiologi til Medisinsk mikrobiologi Endret kode for ansvarlig fra ARP til LAB

Svar immunologi: Endret MsgDescr fra MBIO til IMTR Oppdatert NLK-koder Endret kode for ansvarlig fra ARP til LAB

Svar mbio dyrkning: Endret MsgDescr fra Mikrobiologi til Medisinsk mikrobiologi Lagt til MIC-verdi for en resistensbestemmelse Lagt til måleenhet for en annen resistensbestemmelse Oppdatert NLK bruksnavn Endret ansvarlig fra ARP til LAB

Svar mbio gruppert: Endret MsgDescr fra Mikrobiologi til Medisinsk mikrobiologi Lagt til ReasonAsText Oppdatert NLK bruksnavn Endret kode for ansvarlig fra ARP til LAB

Svar mbio: Endret MsgDescr fra Mikrobiologi til Medisinsk mikrobiologi Lagt til ReasonAsText Endret kode for ansvarlig fra ARP til LAB

Svar mbio virologi: Endret MsgDescr fra Mikrobiologi til Medisinsk mikrobiologi Oppdatert NLK bruksnavn Endret ansvarlig fra ARP til LAB

Merge request reports