Skip to content

Fjerning av metadata for svarrapportering 1.3 og rekvirering 1.5 + fjerning av versjonsfelt for disse og for epikrise

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Fjernet versjonsfelt for epikrise og svarrapportering i metadata slik at dette ikke dukker opp i sarepta

Merge request reports