Skip to content

Satte inn igjen versjonsnummer i metadata, profilene fungerte ikke uten dette (rel-->master)

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports