Skip to content

Tatt inn igjen laboratoriemedisin 1.5, fjernet alt av radiologi i 1.5-versjonen (rel->publ)

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports