Lagt inn igjen original rekvirering 1.5 (rel->publ)

Merged Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports