Oppdatert bruk av pleie- og omsorgsmeldinger

Merged Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports