Oppdatere metafiler for Bruk av kodeverk og identifikatorer

Merged Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports