Lagt inn nytt kravdokument til epikrise 1.2 + endringsoversikt (rel--> publ)

Merged Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports