Oppdatert applikasjonskvittering 1.1 (rel-->master)

Merged Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports