Oppdatere bruk av rekvisisjon og svarrapport

Merged Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports