Skip to content

Bugfix visning svar

Jannicke Svendsen requested to merge utvikling/standarder:release into master

Bugfix for visning av svar hvor linjeskift nå tas med i kommentar til en undersøkelse

Merge request reports