Oppdatere riktig bruk av applikasjonskvittering

Merged Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports