Skip to content

rekvisisjon2html.xsl: bytte avsender og mottaker i header (rel->master)

Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Merge request reports