Visningsfil (rel->publ)

Merged Sebastian Brelin requested to merge utvikling/standarder:release into master

Visningsfil: Forbedre lesbarhet for Kartlegging av funksjonsnivå der verdiene har merknader

Merge request reports