Skip to content

Ny CPP mal. Inneholder alle prosesser som er tilgjengelig og er samlet i en mal

Thomas Tveit Rosenlund requested to merge utvikling/standarder:release into master

Ny CPP mal. Inneholder alle prosesser som er tilgjengelig og er samlet i en mal (tidligere flere maler for ulike roller). Implementert ved ny CPP tjeneste tilgjengelig fra NHN.

Merge request reports