Skip to content

Endring M25.1

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Gjelder felles klasse HelsepersonRolleType. OrgId mangler type String

Dokumentasjon er riktig.

Merge request reports