Skip to content

Oppdatere nettapotekmeldinger

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Kravdokument: HIS 3016_2023 M9NA1 Forespørsel om reseptliste fra nettkunde Endret namespace i kap. 7.1 for å støtte ny M9NA2 Lagt til beskrivelse av OIDC jwt token som teknisk bevis i kap. 6.1.

HIS 3017_2023 M9NA2 Reseptliste nettkunde Lagt til nye elementer i ReseptInfo: utløpsdato, navn utleverer og brukskode. Endret namespace i kap. 7.1

HIS 3018_2018 M9NA3 Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde Lagt til beskrivelse av OIDC jwt token som teknisk bevis i kap. 6.1.

HIS 3019_2018 M9NA4 Utvidet informasjon på resept fra nettkunde Rettet referanser til M9NA1 og M9NA2 i kapittel 2

Skjema: ER-M9NA1-2023-10-01 ER-M9NA2-2023-10-01

Metadata: Rettet i Utleverer-2.5-metadata.xml

  1. Flyttet til Arkiv Kravdokument HIS 3007_2018 M241 Samtykkeregistrering HIS 3008_2018 M242 Svar på samtykkeregistreing

Skjema (XSD): ER-M1-2008-10-09 ER-M1-2008-12-12 ER-M1-2009-02-20 ER-M1-2010-05-01 ER-M2-2014-12-01 ER-M2-2017-12-01 ER-M12-2014-12-01 ER-M12-2017-12-01 ER-M30-2007-09-01 ER-M30-2008-10-09 ER-M30-2008-12-12 ER-M30-2009-02-20 ER-M30-2010-09-01

ER-Utlevering-2008-10-09 ER-Utlevering-2008-12-12 ER-Utlevering-2009-02-20 ER-Utlevering-2010-05-01 Forskrivning-2009-02-20 Forskrivning-2010-04-01

Rekvirent-2.5-metadata.xml Ta bort M24.1 og M24.2

Fjernet mappen eksempelr/Registrer informasjon om abonnement

Merge request reports