Skip to content

Småjusteringer i legemiddeltabellen

Jannicke Svendsen requested to merge utvikling/standarder:release into master
  • Fjernet 'Bruk' og 'Dosering' inne i tabellen
  • Fjernet 'Start' og 'Stopp' inne i tabellen
  • Forkortet 'Varenummer:' til 'V.nr:' inne i tabellen
  • Gav Multidose egen kolonne med checkbox-visning
  • Småjusteringer av ulike kolonnebredder

Merge request reports