Skip to content

Rekvisisjonseksempler: Endret kodetekst for Message/Type til Henvisning...

Gry requested to merge utvikling/standarder:release into master

Rekvisisjonseksempler: Endret kodetekst for Message/Type til Henvisning bildediagnostikk, og rettet innhold i DN for Message/ServReq/PaymentCat

Svarrapporteksempler: Endret kodetekst for Message/Type til Svarrapport bildediagnostikk Henvisning_ny_tilstand_v2-0_Ny: Rettet kodetekst i utkommentert tekst i eksempel på strukturert legemiddel, fra Forskrevet til Kur

Merge request reports