Skip to content

Endringer av visningfiler

Jannicke Svendsen requested to merge utvikling/standarder:release into master
  • Lagt til variabel for visning-versjon i ulike visningsfiler
  • Ny felles visningsfil for epikrise (Epikrise2html.xslt) som kan brukes uavhengig av epikrise-versjon
  • Endringer i layout for epikrise v1.2. innebærer bl.a. flytte Vurdering og Videre oppfølging lengre opp, og gitt det grå bakgrunn
  • Bugfix i visning av svarrapportene hvor FileReference kom utenfor tabellen om MimeType ikke var angitt
  • Lagt til små innslag i CSS-fil for visning av'VisSkjul' knapp

Merge request reports