Skip to content

Retting/ajourføring av katalogfiler

Jannicke Svendsen requested to merge utvikling/standarder:release into master
  • La til mapping for egenerklaering-1.0.xsd, referanseliste-1.0.xsd, ER-M2-2014-12-01.xsd, ER-M274-2012-06-11.xsd
  • Rettet mapping for rtv-smlepo-v075.xsd og NAV-Sykmelding-2011-03-04.xsd. Det var oppgitt feil katalognavn (NAVSykemelding med en 'e' for mye).
  • Rettet mapping for FodselBarsel-v1.3.xsd. Dato i namespace var feil (2012-11-07 erstattet med riktig dato: 2012-11-21)
  • Fjernet mapping for ER-M2-2013-05-30.xsd da dette skjemaet ikke finnes, eller referert av andre skjema.
  • La til skjemaene ER-M21-2013-10-08.xsd og ER-M28-2012-06-11.xsd i katalogstrukturen.

Merge request reports